SkolPuls

SkolPuls är ett modernt skolsystem som digitaliserar utbildningsprocessen och säkrar GDPR. Systemet är utvecklat med inspiration från LEAN för ökad kvalitet och effektivitet. Genom transparens, styrning och uppföljning i realtid skapar SkolPuls förutsättningar för skolan att utveckla och kvalitetssäkra sina processer för planering, utförande och uppföljning av utbildningen.

SkolPuls är en molnjtänst som integrerar med och bygger på Microsoft 365 och Microsoft Azure. SkolPuls kan användas i samtliga skolformer som omfattas av skollagen och används idag både av kommunala skolor och friskolor. Systemet kan integreras med existerande system och enkelt anpassas efter verksamhetens organisation och behov.

Funktioner

Mer än bara lärplattform och elevadministration

 • Puls – återkoppling och feedforward i realtid
 • Effektiv och användarvänlig pedagogisk arbetsplattform
 • Förenklar planering, undervisning och återkoppling
 • Formativt arbetssätt och bedömning för lärande
 • Synliggör varje elevs kunskapsutveckling och personliga utveckling
 • Kollegialt samarbete och ”best practice”
 • Inkludering – likvärdig utbildning utifrån varje enskild elevs behov
 • Effektivisering av det administrativa arbetet

SkolPuls för Skolledare

Transparens - Styrning - Resursfördelning

SkolPuls ger dig som skolledare överblick över hela verksamheten och möjlighet att styra och utveckla varje skolenhet mot ökad kvalitet och måluppfyllelse

SkolPuls för Rektor

Ledning och systematiskt kvalitetsarbete

SkolPuls är det moderna skolsystemet som ger dig som rektor rätt verktyg för att leda den pedagogiska verksamheten mot ökad kvalitet och måluppfyllelse.

 • Puls – sammanfattning och uppföljning av skolans pedagogiska arbete, resultat och kvalitetsmål i realtid
 • Ledningssystem – struktur för lednings- och styrdokument, löpande uppföljning av den pedagogiska verksamheten
 • Systematiskt kvalitetsarbete – uppföljning, utvärdering och utveckling av skolan mot gemensamma mål och kvalitetskrav
 • Gemensam värdegrund – samlad plattform för planer och dokument som styr och stödjer verksamheten
 • Formativt arbetssätt och bedömning för lärande
 • Synliggör varje elevs kunskapsutveckling och personliga utveckling
 • Kollegialt samarbete och ”best practice”
 • Inkludering – likvärdig utbildning utifrån varje enskild elevs behov
 • Effektivisering av det administrativa arbetet

Fokus på lärarens uppdrag …

SkolPuls underlättar det pedagogiska arbetet, administration och kommunikation.

Som lärare jobbar du i ett system oavsett om det handlar om närvarorapportering, kursplanering, bedömning eller betygsättning.

 • Puls – återkoppling och feedforward i realtid
 • Effektiv och användarvänlig pedagogisk arbetsplattform
 • Förenklar planering, undervisning och återkoppling
 • Formativt arbetssätt och bedömning för lärande
 • Synliggör varje elevs kunskapsutveckling och personliga utveckling
 • Kollegialt samarbete och ”best practice”
 • Inkludering – likvärdig utbildning utifrån varje enskild elevs behov
 • Effektivisering av det administrativa arbetet

… och elevens utveckling

När lärare och elever jobbar i ett gemensamt system blir de administrativa momenten färre och undervisningen hamnar i centrum, precis som det ska vara.

 • Puls – återkoppling och feedforward i realtid
 • Motiverar och synliggör det egna lärandet och den personliga utvecklingen
 • Allt studiematerial samlat på ett ställe och alltid tillgängligt
 • Schema, planering och aktuella uppgifter
 • Närvaro
 • Samarbete och kamratbedömning
 • Interaktion och kommunikation
 • Inkluderar vårdnadshavare

Office 365

Som skola är ni utan kostnad berättigade till samma molntjänst som Microsoft säljer till sina företagskunder. Office 365 är en marknadsledande molntjänst för produktivitetstjänster som fungerar med alla datortyper och plattformar. SkolPuls anpassar Office 365 till en skolas behov.

SharePoint

SharePoint, som är en del av Office 365, är en plattform för dokumentdelning och samarbete. Fördelen med SharePoint är att den kan anpassas efter verksamhetens organisation och struktur. SkolPuls gör denna anpassning för skolor.

SkolPuls AB

Magnus Jungåker
magnus.jungaker@skolpuls.se
070-4316350

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnummer

Kontakta mig
Håll mig uppdaterad

Meddelande