Referenser

Mälardalens Tekniska Gymnasium i Södertälje är en gymnasieskola som ägs av Scania och AstraZeneca. När skolan startade sin verksamhet i nuvarande form 2012, såg man att de skolsystem som fanns på marknaden inte uppfyllde kraven man ställde. Skolan ville ha ett system som kunde säkerställa att de levererade utbildning enligt styrdokumentens krav och med den kvalitet de hade satt som mål. Man vände sig då till SkolPuls, som därefter har utvecklat ett modernt system som möjliggör att man digitaliserar hela skolans verksamhet.

– Med SkolPuls kan vi löpande följa upp elevernas kunskapsutveckling och sätta in åtgärder direkt, där och då något händer. Jennie Lood, biträdande rektor.

– Det blir bra pedagogiska diskussioner. Mikael Asp, lärare.

– Jag tycker att det är bra att se hur jag egentligen ligger till, snarare än hur jag känner att jag ligger till. Elias Essen, elev.

Hur går en Puls till?